SchoolAlarm!
  • Larma alla i din krisgrupp samtidigt!
  • Larma all personal!
  • Skapa själv larmknappar och meddelande!
  • Lätt att administrera!
Värna om säkerheten!
Larmar hela eller delar av personalen inom 5 sek.
SchoolAlarm

SchoolAlarm för säkrare skolmiljö!

SchoolAlarm är ett internlarm speciellt framtaget för att skapa säkrare miljö i skolan. Framtagning och utveckling är gjord av Poctec AB i samarbete med skolpersonal. Tanken är att snabbt informera alla eller delar av personalen i skolan när det uppstår en situation som är farlig för elever och eller personal av något slag. Det kan handla om hot-våld-olycksfall-brand eller liknande. När situationen uppstår gäller det att snabbt få ut meddelande till alla eller delar av personalen. SchoolAlarm finns för iOS (iPhone) & Android.

Larma din personal!

SchoolAlarm ger dig möjlighet att skapa din egna larmmiljö. Knappar och larmtext till larmpaneler skapas av skolans administratör. SchoolAlarm erbjuder två separata larmpaneler, en för interna larm t.ex krisgrupp där administratören själv kan gruppera sina mottagare och en publikt för all personal som är anslutna till skolans "SchoolAlarm".

Anslut din skola till SchoolAlarm! Boka gärna in ett möte med vår representant.

Du kan enkelt ansluta dig till SchoolAlarm tjänster. Kontakta oss på 031-711 81 71 eller maila:info@schoolalarm.se för vidare information.

Administrera din SchoolAlarm app!

Som administratör kan du skapa skolans egna specifika knappar och larmpaneler. Välj vilka meddelande som skall skickas för vilka knappar. Du kan ändra meddelande och knappnamn för din skola när du vill vilket slår igenom för samtliga appar på din skola i realtid.

Skapa krisgrupp till din interna larmpanel!

Du kan skapa två krisgrupper. Välj vilken personal som skall larmas i vilken krisgrupp. Övriga två knappar i den interna larmpanelen larmar all personal. Larm kan bara skickas från denna larmpanel av personal i krisgruppen.

Skapa larmpanel för all personal!

Du kan skapa knappar och meddelanden i en larmpanel för all personal. Larm kan då skickas från alla som är registrerade som personal i din skola.

PROVA UTAN KOSTNAD!
Ladda ner appen från AppStore eller Google play.
Ladda ner för Android
Kontakta oss för ett testkonto!

Ring: +46 70 396 57 56 eller maila:info@schoolalarm.se
SchoolAlarm! För en säkrare skolan.
Var beredd om det händer!

Med SchoolAlarm kan ni göra de förberedelser som krävs för att få ut kommunikationen "om det händer" till alla berörda så snabbt som möjligt!
SchoolAlarm är framtagen med tanke på allas säkerhet!

Maila oss för mer information »